Psychologie

KINDER-EN JEUGDPSYCHOLOGIE

Wat kunnen de kinderpsychologen in Paramee voor uw kind betekenen?

Groeien, leren, opvoeden, ontwikkelen… er komt heel wat kijken bij de ontwikkeling van een kind.

Bij veel kinderen verloopt dat proces zonder al te grote problemen en komt u er samen met uw kind wel uit. Er zijn echter ook problemen die niet vanzelf overgaan of erger worden. Dan kan de kinder- en jeugdpsycholoog van Paramee u helpen. Als het nodig is dan wordt de expertise van een collega van een andere discipline ingezet om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van uw kind. Dat is de kracht van Paramee: alle hulp voor uw kind vindt u onder één dak en dat is wel zo vertrouwd!

Paramee werkt samen met de kinderpsychologen van ‘Wijs in de Wijk’.

Welke kinderen kunnen terecht bij de kinderpsychologen van Paramee?

0 tot 4 jaar

In deze eerste levensjaren maken kinderen een enorme ontwikkeling door op alle gebieden. Ouders staan voor vele uitdagingen die deze fase met zich meebrengt. Al heel vroeg kunnen er signalen zijn dat het niet verloopt zoals verwacht.

Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn:

 • Slaapproblemen
 • Voedings- en eetproblemen
 • Ouder-kind relatieproblemen
 • (separatie) Angst
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Overmatig huilen
 • Boosheid en/of driftbuien

4 tot 12 jaar

De wereld van het kind wordt groter; de schoolse periode breekt aan. Het kind wordt steeds zelfstandiger en moet meer en meer zelf leren, doen en oplossen. Er ontstaan vriendschappen en kinderen gaat een sport of een hobby beoefenen.

Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn:

 • Schoolweigering
 • Tegenvallende schoolprestaties
 • Concentratieproblemen
 • Sociale terugtrekking
 • Gedragsproblemen
 • (Sociale) angst

12 – 16 jaar

In deze ontwikkelingsfase staat de verdergaande emotionele ontwikkeling centraal. De overgang naar het voortgezet onderwijs geeft daarbij een belangrijke aanzet. De puberteit breekt aan waarbij kinderen nieuwe gevoelens en gedachtes over zichzelf en hun omgeving krijgen. Het kan een heftige tijd zijn, voor zowel het kind als de ouders.

Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn:

 • Alcohol en drugsgebruik
 • Problemen met uiterlijk
 • Gedragsproblemen
 • Delinquentie
 • Eetstoornissen
 • Angst- en stemmingsproblemen
 • Problemen bij seksuele oriëntatie

16 jaar en ouder

De lichamelijke volwassenheid wordt in deze ontwikkelingsfase bereikt. De jongvolwassene is steeds beter in staat genuanceerd te kijken naar zichzelf en anderen. De sociale cognitie, de mensenkennis, neemt toe. Het zoeken naar eigen identiteit staat centraal.

Vragen als “wie ben ik” en “wat is de zin van mijn leven” houden jongvolwassene bezig. Dit kan onzekerheid en twijfel oproepen. In deze ontwikkelingsfase vindt emotionele losmaking van de ouders plaats. Jongvolwassenen bereiden zich voor op een beroep en gaan (duurzame) relaties aan met leeftijdsgenoten.

Op verstandelijk gebied kan de jongvolwassene steeds meer aan. Aandacht- en concentratie vermogen neemt toe. Het denken over de eigen manier van denken (metacognitie) en abstract denken is aanwezig.

Problemen die in deze ontwikkelingsfase worden genoemd zijn:

 • Stemmingsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Drugs- en alcoholgebruik
 • Eetstoornissen
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Problemen in het contact met anderen
 • Gedragsproblemen

Wat kunnen u en uw kind verwachten?

Ouders kunnen een afspraak maken met de kinderpsycholoog. De afspraken duren 45-50 minuten. Bij de eerste afspraak waarbij beide ouders aanwezig zijn vindt de intake plaats waarin er tijd is om met elkaar kennis te maken en het probleem te bespreken. Daarna wordt er met u en uw kind besproken wat de mogelijkheden zijn. Vaak is het nodig om testen of vragenlijsten af te nemen voordat er een behandelplan gemaakt kan worden. In het behandelplan wat voor uw kind gemaakt wordt komt te staan hoe het traject er in grote lijnen uitziet. Het kan gaan om advisering, observaties, behandeling en gesprekken maar het kan ook een combinatie hiervan zijn.

Ons doel is om zorg op maat te bieden die altijd toegankelijk is én dichtbij. U kunt bij ons terecht voor:

Verwijzing en vergoeding

Voor de hulp van de kinderpsycholoog is een verwijzing van uw huisarts nodig. De hulp wordt vergoed maar de wijze waarop kent vele vormen. Daarom kunt u het beste contact opnemen met de praktijk om te bespreken wat voor u en uw kind de mogelijkheden zijn.

Contact en aanmelden:

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden klik dan hier.

Klachten?

Heeft u klachten over de behandeling van de kinderpsycholoog?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen