Ergotherapie

ERGOTHERAPIE


Wat kan Ergotherapie voor uw kind betekenen?

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo met eigen talenten. Het ene kind is sneller met bepaalde motorische activiteiten en de ander zal uitblinken door een grotere creativiteit. Weer een ander leert sneller spreken of lezen. Soms zijn er redenen waardoor alledaagse handelingen minder goed kunnen worden uitgevoerd of het kind een probleem ervaart in het dagelijkse leven. Daardoor kan het kind gehinderd worden en zich minder prettig gaan voelen.

Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die om welke reden dan ook alledaagse handelingen niet naar wens kunnen uitvoeren. Spelenderwijs zoeken wij met de kinderen naar een oplossing voor het probleem of een manier om er beter mee te kunnen omgaan.


Welke kinderen kan ik gericht en goed helpen?

Kinderen die moeite hebben met:


Werkwijze:

Elk kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Daarom kijken ik eerst goed hoe het komt dat uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten. Door te observeren, te testen en een gesprekje te voeren met uw kind, maar ook met u als ouder/opvoeder en eventuele andere betrokkenen, zoals een leerkracht of (andere) hulpverleners. In de behandeling en begeleiding stimuleer ik uw kind in zijn ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Ik creëer een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien. Dit alles in nauw en goed overleg met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Vergoedingen Ergotherapie.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u meer inzicht daarover.

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. Directe toegang tot ergotherapie is mogelijk maar, het is efficiënter om een verwijsbrief bij uw (huis)arts aan te vragen voor aanvang van de therapie.


Contact:

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Bel Erna Rigterink via: 06-15310113 of mail naar: e.rigterink@quicknet.nl 


Klacht?

Heeft u een klacht over de ergotherapie behandeling of ergotherapeut?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen.

Aangesloten bij: