Ergotherapie

KINDERERGOTHERAPIE

Wat kan de ergotherapeut in Paramee voor uw kind betekenen?
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo met eigen talenten. Het ene kind is sneller met bepaalde motorische activiteiten en de ander zal uitblinken door een grote creativiteit. Soms zijn er echter redenen waardoor alledaagse, veel terugkerende handelingen minder goed kunnen worden uitgevoerd. Doordat het kind hierdoor gehinderd wordt ervaart hij of zij frustraties  in het dagelijkse leven. Het gevolg is dat het kind zich minder prettig gaat voelen wat de ouders terugzien in het gedrag. Het kind kan boos. luidruchtig en opstandig worden. Of juist verdrietig, teruggetrokken en faalangstig worden. Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die om welke reden dan ook alledaagse handelingen niet naar wens kunnen uitvoeren. Spelenderwijs zoeken wij met de kinderen naar een oplossing voor het probleem of een manier om er beter mee te kunnen omgaan. Als het nodig is dan wordt de expertise van een collega van een andere discipline ingezet om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van uw kind. Dat is de kracht van Paramee: alle hulp voor uw kind vindt u onder één dak en dat is wel zo vertrouwd!

Welke kinderen kunnen bij mij terecht?

Kinderen vanaf een jaar of 5 kunnen baat hebben bij kinderergotherapie als er sprake is van problemen op het gebied van sensorische prikkelverwerking. Dat is het verwerken van prikkels die altijd in meer of mindere mate om ons heen zijn. Het is dat wat gehoord, gezien, gevoeld, geroken en geproefd kan worden. Daarbij kunnen de prikkels als te sterk worden ervaren of juist te weinig worden opgemerkt. Dat heeft allemaal gevolgen voor het gedrag en het leren van een kind.

Er zijn kinderen met een probleem in de alertheid en de concentratie. Dat heeft vooral gevolgen voor het leren en het gedrag op school of bij het sporten. De werkhouding is daardoor anders en vaak zijn er planningsproblemen. Dit kan op zichzelf staan of juist samen voorkomen.

Kinderen met een probleem in de fijne motoriek wat opvalt bij schrijven, knippen of knutselen kunnen bij mij terecht.

Kinderen met problemen bij de zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, veters strikken, zichzelf verzorgen etc. kunnen door mij worden geholpen om zelfstandiger te worden. Klik hier voor mijn folder

Wat kunnen u en uw kind verwachten?

Ouders kunnen een afspraak maken. De afspraken duren 30 – 50 minuten. Bij de eerste afspraak vindt de intake plaats waarin er tijd is om met elkaar kennis te maken en het probleem te bespreken. Daarna wordt er met u en uw kind besproken wat de mogelijkheden voor hulp zijn. Vaak is het nodig om eerst testen of vragenlijsten af te nemen voordat er een behandelplan gemaakt kan worden.

Hoe ziet een behandelplan er uit?

Elk kind krijgt zijn of haar eigen behandelplan. Het is maatwerk bij de ondersteuning van uw kind.

Voorbeelden van behandelmethodes zijn bijvoorbeeld werkgeheugentraining door middel van de methode Jungle Memory. Dit geeft indrukwekkende en direct meetbare resultaten. Het werkgeheugen is één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces! Meskertherapie wordt door mij ingezet voor het begeleiden van lees- en schrijfproblemen.

In de behandeling en begeleiding stimuleer ik uw kind in zijn ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Ik creëer een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien. Dit alles in nauw en goed overleg met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Verwijzing en vergoedingen Ergotherapie.

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Er kan eventueel meer worden vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft. Daarom kunt u het beste contact opnemen met de praktijk om te bespreken wat voor u en uw kind de mogelijkheden zijn.

Contact en aanmelden:

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden klik dan hier.

Klachten?

Heeft u klachten over de behandeling van de ergotherapeut?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen.