Werkhouding en/of planningsproblemen

Werkhouding

Een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Ook lichamelijke factoren, alertheid en motivatie hebben invloed op de werkhouding. Samen met u en uw kind kunnen problemen met de werkhouding in kaart gebracht worden. Dit kan d.m.v. oudervragenlijsten, een schoolvragenlijst, observatie in de praktijk, thuis en/of via een uitgebreide observatie op school.

Er wordt gewerkt met het model “Werken met Aandacht” van Andre Rietman. Voor dit model zijn inzichten uit de (neuro)psychologie, de ergotherapie en de theorie rond sensorische informatieverwerking gebruikt.

Nadat een compleet beeld is verkregen over de werkhouding worden praktische tips en adviezen gegeven voor zowel thuis als op school.Beter bij de les

‘Beter bij de Les’ is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met hun executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Het gaat bijvoorbeeld om functies als het werkgeheugen, aandacht en concentratie, plannen en controleren en impulscontrole.

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren.


Herkent u dit bij uw leerling of kind?

— Informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit;

— Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’;

— Kan maar moeilijk beginnen aan het werk;

— Is na twee instructies de eerste alweer vergeten;

— Eenmaal begonnen aan het werk haakt hij/zij vaak halverwege af

Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.


Door het volgen van de Beter bij de Les-methode krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind getraind om naar het eigen (executief) functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook de werkgeheugencapaciteit getraind.


Beter bij de Les
wordt gegeven door de ergotherapeut en orthopedagoog van Kinderpraktijk Paramee. Wij geven deze training  in nauw overleg met de school van het kind. In veel gevallen wordt de training op school gegeven. De Beter bij de Les-methode duurt ongeveer 6 weken, waarin (bijna) dagelijks met het kind geoefend wordt. Er wordt meestal onder schooltijd geoefend. Wij onderhouden nauwe contacten met de ouders/verzorgers en de leerkracht(en) van het kind.Als je denkt dat uw kind of leerling baad heeft bij deze training of je wilt meer informatie. Neem dan contact op met Erna Rigterink via: 06-15310113 of mail naar: e.rigterink@quicknet.nl 


Extra informatie over ‘Beter bij de les’? Klik hier