Werkhouding en/of planningsproblemen

Werkhouding

Een goede werkhouding is méér dan alleen een goede concentratie. Ook lichamelijke factoren, alertheid en motivatie hebben invloed op de werkhouding. Samen met u en uw kind kunnen problemen met de werkhouding in kaart gebracht worden. Dit kan d.m.v. oudervragenlijsten, een schoolvragenlijst, observatie in de praktijk, thuis en/of via een uitgebreide observatie op school.

Er wordt gewerkt met het model “Werken met Aandacht” van Andre Rietman. Voor dit model zijn inzichten uit de (neuro)psychologie, de ergotherapie en de theorie rond sensorische informatieverwerking gebruikt.

Nadat een compleet beeld is verkregen over de werkhouding worden praktische tips en adviezen gegeven voor zowel thuis als op school.