Logopedie

Logopedie

Wat kan Logopedie voor uw kind betekenen?

Adem, stem, spraak, taal, gehoor en eten & drinken zijn allemaal cruciale onderdelen in de ontwikkeling van kinderen. Bij iedere leeftijd hoort een bepaalde ontwikkeling. Het ene kind doet dat natuurlijk sneller dan het andere kind. Zodra een kind geboren wordt is komen de eerste vragen: hoe verloopt de voeding en hoe is het gehoor?

Als het gaat om de spraak en taal dan verwachten we dat een kind rond de eerste verjaardag woordjes gaat maken en rond de tweede verjaardag korte zinnen kan maken. De verstaanbaarheid neemt toe en het kind zal het spelenderwijs steeds beter leren.

Op school wordt verwacht dat een kind voldoende verstaanbaar, logisch en in hele zinnen kan communiceren met de andere kinderen en met de juf. Ook gaat een kind al in groep 2 bezig met het leren lezen. Kinderen kunnen ook problemen met hun gebit krijgen door bijvoorbeeld afwijkende mondgewoonten.

Als uw kind zich op een van deze gebieden anders ontwikkelt dan kunt u terecht bij de logopedisten van Paramee.

 

Welke kinderen kunnen wij gericht en goed helpen?

Als er sprake is van:


Logopedie en volwassenen:

  • Op alle locaties wordt er óók logopedie aan personen boven de 18 gegeven! Voor informatie over logopedie voor volwassenen klikt u hier


Werkwijze

U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Bij de eerste afspraak doen we de intake waar u als ouder altijd bij bent. De logopedist kan door een gesprek met de cliënt en/of de ouders/verzorgers het probleem inventariseren. Door middel van observatie en tests krijgt de logopedist een zo volledig mogelijk beeld. Er worden behandeldoelen opgesteld waarna de behandeling van start kan gaan. Een behandeling kan ook bestaan uit het geven van adviezen.

Elk kind verdient zijn eigen aanpak en benadering. We stemmen de behandeling altijd af op de behoeften van uw kind. Dit doen we door goed naar u en uw kind te luisteren en in overleg met u contact op te nemen met eventueel andere betrokkenen, zoals een leerkracht, huisarts, consultatiebureau, fysiotherapeut, ergotherapeut of andere hulpverleners. Dit is de kracht van Paramee er is een compleet team van therapeuten aanwezig die, indien nodig, samen kunnen werken om uw kind te helpen. Uw kind gaat zelf ook thuis oefenen met wat er tijdens de behandeling wordt gedaan. Zo versterken wij elkaar om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

De logopedische begeleiding vindt meestal plaats in de praktijkruimte maar op verzoek komen we graag naar u toe.


Vergoedingen Logopedie

Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Informeer bij de logopedist of dit bij uw verzekeraar ook het geval is.

U kunt altijd een afspraak maken met een logopedist. Wij zijn direct toegankelijk maar geven de voorkeur aan een verwijzing. Deze kunt u krijgen bij de huisarts, jeugdarts (consultatiebureau), tandarts of specialist.  Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen.


Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Klik hier


Klacht?

Heeft u een klacht over de logopedische behandeling of logopedist?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen.