Heesheid en problemen met de ademhaling

Heesheid en problemen met de ademhaling

De communicatie bij kinderen met afronie, dysartrie of heesheid verloopt minder soepel, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan.

Wat is de relatie tussen afronie, dysfronie en heesheid?

Hees zijn, afonie en dysfonie zijn alle drie aandoeningen aan de stembanden. Afonie maakt onderdeel deel van het hees zijn en bij heesheidsklachten zoals afonie kan de oorzaak doorgaans worden verholpen. Bij dysfonie is dan weer lastig een oorzaak te vinden omdat hierbij sprake is van een fysieke afwijking aan de stembanden.  De logopedist kan, eventueel in samenspraak met een gespecialiseerde arts vaststellen wat de oorzaak is voor uw heesheid en of mogelijk sprake is van dysfonie of afonie.

Wat doet een logopedist?

Via de huisarts, neuroloog of revalidatiearts wordt een patiënt naar een logopedist verwezen. De logopedist zal onderzoek doen naar het gevoel en het functioneren van de spieren in het gezicht. Ook wordt de stem en de verstaanbaarheid beoordeeld.

De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. Uw kind leert optimaal gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en het spreken), de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving behandeld. De logopedist geeft adviezen aan uw kind en de omgeving.

Als de patiënt ook met logopedische behandeling niet tot verstaanbaar spreken komt, zal de logopedist met de patiënt een geschikt communicatiemiddel zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel.