Fysiotherapie

KINDERFYSIOTHERAPIE

Wat kan de kinderfysiotherapeut in Paramee voor uw kind betekenen?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Veelal verloopt dat goed, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aangeboren afwijking, omdat het kind veelvuldig ziek is geweest, of vanwege een probleem in de zintuigen; de prikkelverweking. Dit kan kinderen op veel manieren belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben dan meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. Als het nodig is dan wordt de expertise van een collega van een andere discipline ingezet om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van uw kind. Dat is de kracht van Paramee: alle hulp voor uw kind vindt u onder één dak!

Wanneer kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Baby’s:

 • lage spierspanning en weinig kracht
 • gespannen, te actieve baby, baby met strekneiging, huilbaby
 • verschil in bewegen tussen linker- en rechterlichaamshelft
 • voorkeurshouding en/of afgeplat hoofdje
 • niet tot omrollen of zit komen
 • aangeboren of verworven aandoeningen (bv. Erbse Parese, Syndroom van Down)
 • neurologische aandoeningen bv. cerebral palsy

Peuters:

 • het niet tot lopen komen of afwijkend looppatroon
 • veel struikelen en vallen
 • bewegingsangst
 • niet of niet goed kunnen klimmen en klauteren
 • afwijkende stand van voeten en benen
 • onvoldoende ontwikkelen van de fijne motoriek
 • aangeboren of verworven aandoeningen bv. syndroom van Down, Erbse parese

Schoolgaande kinderen:

 • veel struikelen en vallen
 • afwijkend looppatroon
 • bewegingsangst
 • concentratie- en prikkelverwerkingsproblemen
 • onhandigheid
 • schrijfproblemen, problemen bij knippen, plakken en kleuren
 • slechte lichaamshouding
 • hoofdpijn
 • ademhalingsproblemen
 • sportblessures
 • incontinentie voor poep en plas, obstipatie

Werkwijze:

Als er een probleem is gesignaleerd kunnen de ouders een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut van Paramee.

Bij de intake wordt er kennisgemaakt en het probleem besproken. Daarna observeren en onderzoeken we van het bewegen van uw kind. Er wordt gekeken hoe uw kind beweegt en hoe hij/ zij dingen oplost. Ook wordt er gekeken naar de algehele houding van uw kind, stand van de rug, voeten etc.
Als het probleem op het terrein van de kinderfysiotherapie ligt dan worden er behandeldoelen geformuleerd en een behandelplan gemaakt. Deze behandeldoelen worden met u doorgenomen. Zonodig vindt er overleg plaats met de huisarts, kinderarts, consultatiebureau- arts, leerkracht, logopedist of andere betrokkenen.

Klik hier voor onze folders:

Vergoeding:

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van de huisarts. De huisarts of medisch specialist blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rondom uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, indien nodig, 18 behandeling per kalenderjaar. Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan kan dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie, bijvoorbeeld bij een aangeboren aandoening, operatie en/of trauma dan kunnen we met een verwijzing van de behandeld arts of specialist een chronische indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen dan buiten de aanvullende verzekering.

Contact en aanmelden:

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden klik dan hier.

Of neem direct contact met ons op via: 06-30267441

Klachten?

Heeft u klachten over de behandeling van de kinderfysiotherapeut?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen.

De fysiotherapie is aangesloten bij: (zie bijlage logo’s KNGF en NVFK)