Klachtenpagina

Klachtenpagina Paramee


Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

De eerste stap is een gesprek aangaan met uw behandelaar. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en wat het probleem is. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen oplossing biedt. Ook kan er een goede reden zijn om geen gesprek aan te willen gaan met de therapeut in kwestie. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Deze gaat via de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw therapeut is aangesloten. Deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier voor de website van Paramedici. U vindt daar een eenvoudig formulier en verdere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het ook mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Om een geschil in te dienen vult u ook een formulier in op www.klachtenloketparamedici.nl