Zintuigelijke informatieverwerkingsproblemen

Sensorische Informatieverwerking


Zintuigelijke informatieverwerkingsproblemen

Sensorische informatieverwerking gaat over het verwerken van zintuigprikkels in het zenuwstelsel. Dit waarnemen gebeurt met behulp van onze zintuigen. Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, willen graag wel soepel reageren op de buitenwereld, maar dit kunnen ze vaak niet. Het gevolg is vaak onbegrip vanuit de omgeving. Die snapt immers niet waarom het kind zo snel boos wordt, of niet goed luistert. Daarom is het belangrijk sensorische informatieverwerkingsproblemen te (h)erkennen: zodat er hulp en begrip komt voor de problemen die het kind ondervindt.

Hieronder enkele voorbeelden van prikkelverwerkingsproblemen:

Problemen met aanraking

  • Het kind raakt van streek tijdens verzorging (het begint bijvoorbeeld te huilen als het haar wordt gedaan, gezicht wordt gewassen of de nagels worden geknipt). Het kind vermijdt lopen op blote voeten, vooral in het zand. Het kind vertoont ongebruikelijke behoefte om aan bepaalde oppervlakken of structuren te zitten (bijvoorbeeld voortdurend bepaald speelgoed aanraken). Het kind krimpt ineen als hij op een vriendelijke manier wordt aangeraakt.

Problemen met beweging en balans

  • Het kind wordt angstig als zijn voeten van de grond komen. Het kind is bang voor hoogtes en bang om te vallen. Het kind heeft een hekel aan liften of roltrappen. Het kind heeft een hekel activiteiten waarbij het hoofd ondersteboven hangt. Het kind geniet van draaimolens en snel rijden. Het kind gooit zichzelf voor de grap op de grond, tegen de muur of tegen anderen aan.

Problemen met visuele prikkels

  • Het kind is snel afgeleid door wat hij ziet. Het kind knippert veel met zijn ogen bij fel licht. Het kind heeft problemen met oogcontact maken.

Problemen met auditieve prikkels

  • Het kind vertoont een negatieve reactie (bijvoorbeeld handen voor zijn oren houden) op onverwachte, harde geluiden. Het kind is snel afgeleid door geluiden in de omgeving (het kan bijvoorbeeld niet werken met achtergrondgeluiden). Het kind reageert niet wanneer zijn naam wordt geroepen, ondanks goed gehoor. Het kind geniet van vreemde geluiden of maakt graag harde geluiden.

Problemen met smaak en geur

  • Het kind eet alleen voedsel met bepaalde smaken, of beperkt zich tot voedsel met bepaalde smaken, of beperkt zich tot voedsel met een bepaalde structuur of temperatuur. Het kind toont een sterke voorkeur voor bepaalde geuren en smaken. Het kind kauwt of likt aan niet-eetbare voorwerpen.

Behandeling Sensorische Informatieverwerkingsproblemen.

  • Door een intake, observatie en onderzoek brengen wij het probleem van het kind en de hulpvraag in kaart.
  • Tevens vragen we ouders/verzorgers een oudervragenlijst invullen over hoe zij de prikkelverwerking bij hun kind ervaren.
  • Daarna zal er een behandelplan op maat worden opgesteld. Dit alles gebeurt spelenderwijs, want plezier (in leren) voor het kind staat voorop.
  • Ouders/verzorgers en school zullen actief bij het behandeltraject worden betrokken.
  • Wij maken gebruik van o.a. de borsteldruktechniek, voelspellen, spelletjes gericht op het lichaamsbesef en balans (o.a. hangmat, wiebelplank, verzwaringsmateriaal), waarbij kinderen leren op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren.

Meer informatie en voorbeelden van Sensorische Informatieverwerkingsproblemen kunt u vinden op de website van de Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking: NSSI

Reactie ouder: Ik kreeg van Erna tips over hoe ik kon omgaan met de sensorische moeilijkheden van mijn dochter. Ook kreeg bevestiging van de dingen die ik al deed die goed waren. Dat is fijn, want dan weet je dat je op de goede weg zit. Als je kind snel overprikkelt, bang en verdrietig is dan twijfel je wel eens of je de dingen doet op de manier die voor haar specifieke behoeftes goed is. Ik kon mijn zorgen over mijn dochter met Erna delen. Vaak stelde zij dan goede vragen om de situatie goed neer te zetten. Vragen die mij aan het denken zette over het functioneren van mijn kind. Hierdoor ging ik mijn kind anders bekijken en benaderde ik haar ook op bepaalde punten anders.

Ervaring ouder: Wij kwamen Erna terecht voor onze zoon die een prikkelverwerkingsstoornis heeft. Hij filtert niet.

Ergotherapie was het advies. Erna leende ons tijdelijk een verzwaringsvest en al snel bleek dat onze zoon toegankelijker werd. Het vest hielp ook bij overprikkeling en werkte vooral goed om hem weer wat rustiger te krijgen in zijn in lijf en hoofd. Onze zoon zit ook bij logopedie bij Paramee en doet dit samen met de ergotherapie om tot een nog beter resultaat te komen.

Dat was niet het enige advies of hulpmiddel, zo is er ook bv rollen over de vloer om te ontladen of in een tunnel spelen om z’n prikkels te laten afnemen maar ook door samen ervaringen uit te wisselen over onze zoon kom je ook tot idee en manieren om hem te helpen. Dus tot nu toe zijn wij erg blij met Erna en paramee en ervaren wij ergotherapie voor zowel zoon als ouders als een zeer nuttig.

We zijn nog niet klaar dus hoop dat we nog meer uitvogelen samen om voor onze zoon tot een handvatten pakket te komen waar hij zich prettig bij voelt en waar hij mee overweg kan.