Meskertherapie/ begeleiden van lees- en schrijfproblemen

Meskertherapie

Begeleiden van lees- en schrijfproblemen

Het doel van de behandeling:

Het verhelpen van lees- en schrijfstoornissen bij kinderen en leerlingen.

De indicatie: Voor kinderen die problemen hebben met schrijven en waarbij het lezen maar moeizaam op gang komt; ofwel kinderen die moeite hebben zich voorstellingen te maken tijdens het lezen, wat te maken heeft met tekstbegrip.

 

Onderzoek: Bij het onderzoek, dat Mesker deed bij kinderen met lees- en schrijfstoornissen, bleek dat de waarnemende bewegingen van de handen die de wereld onderzoeken een grote rol spelen bij het ontstaan van het woord, bij het spreken en begrijpen en tenslotte bij de ontwikkeling van het schrift. Stoornissen in de ontwikkeling van de waarnemende handbewegingen worden door de behandelaar onderzocht en zo nodig behandeld.

 

De behandeling is van invloed op het krijgen van een vloeiende schrijfbeweging, een beter woordbeeld en tegelijk een beter begrip van het geschreven woord. Het kind komt daarvoor een 30 minuten per week bij de ergotherapeut. Een van de ouders/verzorgers is daarbij aanwezig, meestal degene die thuis met het kind gaat werken. Aanvankelijk duurt het oefenen thuis 10 minuten, dit loopt op tot maximaal 20 minuten per dag. De gehele behandeling duurt doorgaans 6 tot 9 maanden.

Ervaring ouder: Ik ben met de Mesker methode in aanraking gekomen, omdat mijn zoon Wout moeite had met spelling en z’n handschrift onvoldoende was. De Mesker methode is gericht op een betere samenwerking tussen beide hersenhelften en omdat Wout ook tijdens zwemles problemen had met de links – rechts coördinatie was ik hoopvol gestemd dat dit voor hem zou kunnen werken. Inmiddels hebben we het hele programma gevolgd en zijn z’n schoolresultaten zichtbaar vooruit gegaan. Z’n handschrift is verbeterd en spelling gaat goed, dus wij zijn blij met het resultaat dat het heeft opgeleverd!