Schrijfproblemen

Schrijfproblemen


Schrijfproblemen uiten zich in een slecht leesbaar handschrift, maar ook in een foutieve pengreep, een traag tempo en/ of schrijfkramp. Het schrijven vraagt dan te veel energie van het kind en wordt als belastend ervaren. Een vroegtijdige signalering en interventie voorkomt dat het kind gefrustreerd raakt of achter gaat lopen met de lesstof.

 

Ervaring ouder: Onze zoon had lange tijd een onleesbaar handschrift. Erna heeft hem heel goed geholpen door met veel aandacht en geduld met hem te werken. Terwijl zij met hem werkte probeerde ze te achterhalen wat het onderliggende probleem was. Bij onze zoon waren het de fijne motoriek en het ruimtelijk inzicht die hem in de weg zaten. Met behulp van speciaal gelinieerd papier, oefening en veel positieve feedback van Erna heeft onze zoon snel en goed resultaat geboekt. Wij hebben het traject bij Erna als zeer positief ervaren: zij was zo deskundig en betrokken dat wij haar bij iedereen aanbevelen.

Reactie ouder: Gister hebben we een 10-minutengesprek gehad met meester. Hij vond dat het schrijven goed vooruit was gegaan. Hij had geen moeite om ‘Nicks’ werk te lezen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je hulp. En voor de gezellige halfuurtjes. Nick ging in ieder geval altijd blij naar je toe.

Het lateralisatieproces

Dit is een rijpingsproces van de hersenhelften, waarbij iedere helft zich specialiseert in zijn eigen specifieke functies. Daarbij wordt één helft de dominante/leidende helft, zodat alle hersenprocessen efficiënt en in samenwerking met elkaar kunnen verlopen. Een onderdeel vormt de ontwikkeling van een handvoorkeur. Het proces van lateralisatie is een ingewikkeld proces waarbij in een normale ontwikkeling voor het 7e jaar duidelijk vaststaat welke hand de voorkeurshand is.

Als de lateralisatie niet optimaal ontwikkelt, kan een kind lang blijven wisselen

van handvoorkeur of ontstaat er verwarring over de bewegingsrichting.

Dit geeft problemen bij lezen, schrijven, spelling en rekenen.

Kinderen laten dan spiegelingen zien zoals d-b-p, 6-9, maar ook omkeringen

zoals eu-ue, 31-13 en het omkeren van woordjes maar-raam.

Bij een goede intelligentie komen kinderen een heel eind in het leerproces,

maar omdat op deze manier geen automatismen ontstaan, wordt het bij het toenemen

van de eisen in de hogere groepen steeds moeilijker het lesprogramma te volgen.

Het tempo blijft lager en er is meer energie nodig dan je zou verwachten bij zijn of haar capaciteiten.

Daarnaast blijft het structureren, organiseren en plannen van taken vaak lastig.

‘Schrijven’ is een complexe vaardigheid, waar heel veel ontwikkelingsprocessen bijeenkomen, zoals de motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een geautomatiseerde vaardigheid, zodat je je kunt richten op de inhoud van wat je wilt schrijven en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.

Meskertherapie

Begeleiden van lees- en schrijfproblemen

Het doel van de behandeling:

Het verhelpen van lees- en schrijfstoornissen bij kinderen en leerlingen.

De indicatie: Voor kinderen die problemen hebben met schrijven en waarbij het lezen maar moeizaam op gang komt; ofwel kinderen die moeite hebben zich voorstellingen te maken tijdens het lezen, wat te maken heeft met tekstbegrip.

 

Onderzoek: Bij het onderzoek, dat Mesker deed bij kinderen met lees- en schrijfstoornissen, bleek dat de waarnemende bewegingen van de handen die de wereld onderzoeken een grote rol spelen bij het ontstaan van het woord, bij het spreken en begrijpen en tenslotte bij de ontwikkeling van het schrift. Stoornissen in de ontwikkeling van de waarnemende handbewegingen worden door de behandelaar onderzocht en zo nodig behandeld.

 

De behandeling is van invloed op het krijgen van een vloeiende schrijfbeweging, een beter woordbeeld en tegelijk een beter begrip van het geschreven woord. Het kind komt daarvoor een 30 minuten per week bij de ergotherapeut. Een van de ouders/verzorgers is daarbij aanwezig, meestal degene die thuis met het kind gaat werken. Aanvankelijk duurt het oefenen thuis 10 minuten, dit loopt op tot maximaal 20 minuten per dag. De gehele behandeling duurt doorgaans 6 tot 9 maanden.

Ervaring ouder: Ik ben met de Mesker methode in aanraking gekomen, omdat mijn zoon Wout moeite had met spelling en z’n handschrift onvoldoende was. De Mesker methode is gericht op een betere samenwerking tussen beide hersenhelften en omdat Wout ook tijdens zwemles problemen had met de links – rechts coördinatie was ik hoopvol gestemd dat dit voor hem zou kunnen werken. Inmiddels hebben we het hele programma gevolgd en zijn z’n schoolresultaten zichtbaar vooruit gegaan. Z’n handschrift is verbeterd en spelling gaat goed, dus wij zijn blij met het resultaat dat het heeft opgeleverd!