Fijne motoriek

Fijne motoriek

Fijne motoriek/ schrijven /knutselen en knippen.

Kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren, tekenen, vouwen en bouwen helpen een kind bij het ontwikkelen van zijn/haar voorkeurshand en zijn/haar fijne handmotoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet vanzelf, er is oefening voor nodig. Kleuters die moeite hebben met het uitvoeren van fijn motorische taken zullen deze taken veelal niet leuk vinden en gaan ontwijken. Dit kan een indicator zijn voor eventuele schrijfproblemen in groep 3.

Om te kijken of een oudste kleuter start klaar is om te leren schrijven kan de Writic worden afgenomen. De Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC) is een occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.

  • Het meetinstrument wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken.
  • Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangen leerkrachten en ouders advies.
  • Indien nodig kunnen ook behandelingen gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfproblemen en de negatieve gevolgen hiervan zoals achterstand en faalangst bijvoorbeeld.

Reactie ouder: Vorig jaar werd ik door de schoolarts doorgestuurd wegens het vermoeden van een ondergemiddeld motorisch niveau van mijn zoon (toen 5). 

Erna heeft een aantal testen gedaan waaruit bleek dat mijn zoon prima op niveau functioneert. Na een aantal maanden van therapie (die vooral bestond uit motorisch bezig zijn) en thuis oefenen met de tips, is mijn zoon (versneld) doorgegaan van groep 1/2 naar groep 3. 

Hij vond het geweldig bij Erna, de 1 op 1 aandacht, de spelletjes en de gezelligheid maakten het tot een aangename ervaring voor hem. 

Als ouders zijn we erg blij met deze benadering omdat het functioneren van onze zoon in kaart is gebracht en er gericht mee aan de slag gegaan kon worden. Ook was het erg fijn dat Erna haar conclusie op papier heeft gezet. Deze conclusie heeft school weer heeft geholpen in hun beslissing mbt het wel of niet doorgaan naar groep 3. 

Onze zoon zit prima op zijn plek nu in groep 3. We kijken allemaal terug op een fijne periode bij Erna.

 

Schrijfproblemen


Schrijfproblemen uiten zich in een slecht leesbaar handschrift, maar ook in een foutieve pengreep, een traag tempo en/ of schrijfkramp. Het schrijven vraagt dan te veel energie van het kind en wordt als belastend ervaren. Een vroegtijdige signalering en interventie voorkomt dat het kind gefrustreerd raakt of achter gaat lopen met de lesstof.

 

Ervaring ouder: Onze zoon had lange tijd een onleesbaar handschrift. Erna heeft hem heel goed geholpen door met veel aandacht en geduld met hem te werken. Terwijl zij met hem werkte probeerde ze te achterhalen wat het onderliggende probleem was. Bij onze zoon waren het de fijne motoriek en het ruimtelijk inzicht die hem in de weg zaten. Met behulp van speciaal gelinieerd papier, oefening en veel positieve feedback van Erna heeft onze zoon snel en goed resultaat geboekt. Wij hebben het traject bij Erna als zeer positief ervaren: zij was zo deskundig en betrokken dat wij haar bij iedereen aanbevelen.

Reactie ouder: Gister hebben we een 10-minutengesprek gehad met meester. Hij vond dat het schrijven goed vooruit was gegaan. Hij had geen moeite om ‘Nicks’ werk te lezen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je hulp. En voor de gezellige halfuurtjes. Nick ging in ieder geval altijd blij naar je toe.

Het lateralisatieproces

Dit is een rijpingsproces van de hersenhelften, waarbij iedere helft zich specialiseert in zijn eigen specifieke functies. Daarbij wordt één helft de dominante/leidende helft, zodat alle hersenprocessen efficiënt en in samenwerking met elkaar kunnen verlopen. Een onderdeel vormt de ontwikkeling van een handvoorkeur. Het proces van lateralisatie is een ingewikkeld proces waarbij in een normale ontwikkeling voor het 7e jaar duidelijk vaststaat welke hand de voorkeurshand is.

Als de lateralisatie niet optimaal ontwikkelt, kan een kind lang blijven wisselen

van handvoorkeur of ontstaat er verwarring over de bewegingsrichting.

Dit geeft problemen bij lezen, schrijven, spelling en rekenen.

Kinderen laten dan spiegelingen zien zoals d-b-p, 6-9, maar ook omkeringen

zoals eu-ue, 31-13 en het omkeren van woordjes maar-raam.

Bij een goede intelligentie komen kinderen een heel eind in het leerproces,

maar omdat op deze manier geen automatismen ontstaan, wordt het bij het toenemen

van de eisen in de hogere groepen steeds moeilijker het lesprogramma te volgen.

Het tempo blijft lager en er is meer energie nodig dan je zou verwachten bij zijn of haar capaciteiten.

Daarnaast blijft het structureren, organiseren en plannen van taken vaak lastig.

‘Schrijven’ is een complexe vaardigheid, waar heel veel ontwikkelingsprocessen bijeenkomen, zoals de motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een geautomatiseerde vaardigheid, zodat je je kunt richten op de inhoud van wat je wilt schrijven en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.