Logopedie

LOGOPEDIE

Wat kunnen de logopedisten in Paramee voor uw kind betekenen?

Logopedie kan nodig zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bij iedere leeftijd hoort een bepaalde ontwikkeling. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind een andere ontwikkeling doormaakt. Dat kan komen door vroeggeboorte, een afwijking zoals een schisis, een algehele ontwikkelingsachterstand, een taalontwikkelingsstoornis of een slecht gehoor. Soms is het niet (meteen) duidelijk waarom een kind zich anders ontwikkelt.

Wanneer er op het gebied van eten, spraak en taal, gehoor of stemgebruik problemen zijn kunt u terecht bij de logopedisten van Paramee. Als het nodig is dan wordt de expertise van een collega van een andere discipline ingezet om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van uw kind. Dat is de kracht van Paramee: alle hulp voor uw kind vindt u onder één dak!

Logopedie en volwassenen:

Op alle locaties wordt er óók logopedie aan personen boven de 18 gegeven! Voor informatie over logopedie voor volwassenen klikt u hier (doorklik naar tekst: logopedie voor volwassenen)

Welke kinderen kunnen bij ons terecht?

Baby’s:

 • Voedingsproblemen (al vanaf de geboorte) zoals problemen met borstvoeding of flesvoeding
 • Schisis
 • Stille baby’s en huilbaby’s
 • Baby’s met (een verdenking van) reflux

Peuters:

 • Niet praten waardoor het kind snel driftig of juist stil is
 • Te lang onduidelijk praten
 • De taal ontwikkelt zich heel langzaam of stagneert
 • Moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt
 • Gehoorproblemen
 • Open mond en mondademen
 • Kwijlen

Schoolgaande kinderen:

 • Onduidelijk praten
 • Moeite met het uitspreken van één of meer klanken
 • Weinig praten of niet durven praten
 • Kleine woordenschat, niet op woorden kunnen komen
 • Geen goede of lange(re) zinnen kunnen maken
 • Anderen (bv. juf) niet goed kunnen begrijpen
 • Moeite met (leren) lezen en spellen, dyslexie
 • Problemen met begrijpend lezen
 • Moeite met het verwerven van Nederlands als tweede taal
 • Heesheid
 • Verkeerd slikken, open mond gedrag

Wat kunnen u en uw kind verwachten ?

Ouders kunnen via de mail of telefonisch een afspraak maken. De afspraken duren 30 minuten. Bij de eerste afspraak vindt de intake plaats waarin er tijd is om met elkaar kennis te maken en het probleem te bespreken.

Er kan daarna onderzoek worden gedaan naar het probleem. Dat kan variëren van een observatie tot het afnemen van gestandaardiseerde testen. Voor het kind lijkt het alsof er alleen gepraat wordt, een boekje wordt gelezen of een spelletje wordt gedaan. De uitslag van de observatie of de testen wordt besproken en daarna wordt het behandelplan voor het kind gemaakt. De doelen worden samen met de  ouders opgesteld er zal indien nodig overleg zijn met de andere betrokkenen.

Hoe ziet een behandelplan er uit?

Afhankelijk van de hulpvraag en de uitkomst van de onderzoeksgegevens worden er behandeldoelen geformuleerd en een behandelplan gemaakt. Dit is voor elk kind anders. De behandeldoelen worden met u doorgenomen. Het is belangrijk dat er ook thuis wordt geoefend. Daarom geeft uw behandelaar opdrachten voor een hele week mee. Dat gaat meestal in een schriftje, maar kan ook via een app. Hoe meer er geoefend wordt, hoe beter en sneller de doelen worden behaald!  Zonodig vindt er overleg plaats met de verwijzer en andere betrokkenen.

Vergoeding en verwijzing

De logopedie is direct toegankelijk maar we werken bij voorkeur op verwijzing. De logopedist waarmee u de intake heeft afgesproken vertelt u hier meer over. Logopedie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering en gaat dus niet af van het eigen risico. We hebben contracten met (bijna) alle verzekeraars. Uw behandelaar kan u hierover meer vertellen.

Contact en aanmelden

Wilt u informatie over logopedie of wilt u uw kind aanmelden?

Klik dan hier

Klachten?

Heeft u klachten over de behandeling van de logopedist?

Op onze klachtenpagina leest u wat u kunt doen.