Identificatieplicht

Identificatieplicht

Bron: Rijksoverheid


Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg

U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs
of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.
Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt
vanaf de geboorte.

Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs

De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer
(BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen
bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet
declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling
dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling
met u moeten treffen.